קליניקות להשכרה

 • חדר טיפול המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים

  1 שע'

  מחיר ע״פ שעה או ססיה
 • חדר טיפול המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים

  1 שע'

  מחיר ע״פ שעה או ססיה
 • חדר טיפולים המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים

  1 שע'

  מחיר ע״פ שעה או ססיה