top of page

קליניקות להשכרה

חדר טיפולים 1

חדר טיפולים 1

חדר טיפולים המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים.

בקליניקה יש בנוסף פינת המתנה,עמדת קפה ושירותים

ניתן להשכיר לפי שעה או ססיה

חדר טיפולים 2

חדר טיפולים 2

חדר טיפולים המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים.

בקליניקה יש בנוסף פינת המתנה,
עמדת קפה ושירותים

ניתן להשכיר לפי שעה או ססיה

חדר טיפולים 3

חדר טיפולים 3

חדר טיפולים המתאים לטיפולי שיחה וטיפולים על מיטת טיפולים.

בקליניקה יש בנוסף פינת המתנה,
עמדת קפה ושירותים

ניתן להשכיר לפי שעה או ססיה

bottom of page